• Strzelali w tyÅ‚ gowyowy Z ludzi pracujÄ…cych w wiÄ™zieniu mokotowskim w czasach stalinowskiej nocy żyje Ryszard MoÅ„ko – w Hrubieszowie i Stefania JabÅ‚oÅ„ska – w Warszawie. Kazimierza Jezierskiego z MoÅ„kÄ… poÅ‚Ä…czyÅ‚ mord na Witoldzie Pileckim.
  • ZmarÅ‚y, nieosdzonydzony Rodzina chciaÅ‚a pochować go na cmentarzu koÅ›cioÅ‚a Å›w. Katarzyny na warszawskim SÅ‚użewcu. I nie byÅ‚o by w tym nic dziwnego – w koÅ„cu pogrzeb należy siÄ™ każdemu Å›miertelnikowi – gdyby nie jeden „drobiazg”.
  • Proces Pileckiego Gdy jeden z sÄ…dzonych dowódców AK powiedziaÅ‚ MieczysÅ‚awowi MaÅ›lance, że przyjÄ™ty sposób obrony godzi w jego honor, mecenas odpowiedziaÅ‚, że „ten towar nie jest już obecnie w obiegu”.
  • Bestie komunizmu Od kilkunastu lat badam sprawy stalinowskich oprawców - tytuÅ‚owych bestii. Z niektórymi z nich rozmawiaÅ‚em, ale głównie z ich ofiarami, bo to ich gÅ‚os powinien być dziÅ› sÅ‚yszany. PrzyglÄ…daÅ‚em siÄ™ Å›ledztwom, procesom.
  • Mietek Moczar (w Årodkudku) Czy dawny "ludowy" partyzant, ubek w randze wiceministra BezpieczeÅ„stwa Publicznego, i milicjant (zastÄ™pca komendanta głównego MO), stanie przed sÄ…dem? Choćby za to, że sterowaÅ‚ pacyfikowaniem poznaÅ„skiego czerwca 1956, a potem marca 1968.