Efekt grubej kreski

Tadeusz M. Płużański, autor dobrze znany Czytelnikom „Naszej Polski", jest autorem książki będącej kompendium wiedzy o terrorze komunistycznym w latach powojennych oraz próbach sprawiedliwego osądzenia oprawców po 1989 r.

Tytułowe „Bestie" to nie tylko znani oprawcy wczesnego stalinizmu. Książka pokazuje nie tylko takich ludzi, jak Wolińska, Fejgin czy Stefan Michnik, ale także wielu innych, którzy w okresie komunizmu mordowali polskich patriotów i nierzadko dzisiaj mają się o wiele za dobrze jak na tak krwawą przeszłość. Z książki wypływa bardzo gorzka refleksja nad polityką „grubej kreski", która poza specyficznym rozgrzeszeniem dała szansę na promocję zbirów w III RP Polecamy tę lekturę wszystkim tym, którzy naiwnie wierzą, że komuna skończyła swój żywot w 1989 r.

Autor. Tadeusz M. Płużański. Wydawnictwo: Biblioteka Wolności, 2011